FAQ štúdium vo Švédsku


Čo všetko musím splniť, ak chcem študovať na vysokej škole vo Švédsku?

Pokiaľ sa rozhodneš pre štúdium na švédskej univerzite, je potrebné mať úspešne zloženú maturitnú skúšku, dobrú znalosť angličtiny preukázanú jazykovým certifikátom a včas podanú prihlášku na štúdium. Každá škola si môže určiť ďalšie špecifické podmienky prijatia na štúdium, napr. maturitná skúška z konkrétneho predmetu alebo celkový priemer známok študenta, a preto je najlepšie sa na požiadavky jednotlivých škôl pozrieť do ich profilov.

Ako sa mám prihlásiť na štúdium vo Švédsku?

Zahraničný študenti žiadajú o prijatie na štúdium prostredníctvom centralizovanej prihlášky cez spoločný registračný online systém Universityadmissions.se. Študenti sa môžu prihlásiť na viac študijných odborov, ktoré v žiadosti zoradia podľa svojich priorít.

Uchádzači o bakalárske štúdium môžu podať prihlášku až na 10 študijných programov. Prijatí môžu byť ale iba na 8 z nich a na maximálne 45 kreditov za semester. Uchádzači o štúdium na magisterskom stupni môžu podať prihlášku na 4 študijné programy a byť prijatí na maximálne 30 kreditov za semester.

Ako sa dostať na školu vo Švédsku?

Ak chceš študovať na švédskej univerzite, potrebuješ k tomu mať úspešne zvládnutú maturitnú skúšku, dobrú znalosť angličtiny podloženú jazykovým certifikátom a včas podanú prihlášku na štúdium. Podmienky prijatia na vysokou školu vo Švédsku si každá škola môže určiť individuálne.

Kedy musím podať prihlášku na švédsku vysokú školu?

V prípade nástupu na štúdium v septembri, je potrebné podať prihlášku na vysokú školuvo Švédsku cez centralizovaný systém do 16. januára. Vysoké školy dodatočne prijímajú študentov aj po tomto termíne, kedy sa otvárajú lokálne prijímacie strediská, schopné plnohodnotne zapísať študenta aj po tomto termíne. Dôležité je sledovať informácie o deadlinoch priamo na webových stránkach konkrétnych škôl.

Aká znalosť angličtiny je požadovaná?

Znalosť angličtiny môžeš doložiť rôznymi jazykovými certifikátmi. Medzi najrešpektovanejšie skúšky z angličtiny patria medzinárodne uznávané skúšky Cambridge či EILTS.

                                                 Príklad jazykových skúšok a požadované hodnotenie:

  • IELTS test- 5.0-6.0, spolupracujeme s British Council, kde si môžeš test urobiť.
  • Cambridge Advanced (CAE) - level C
  • Cambridge Proficiency (CPE) - level C

Čo ak nespĺňam jazykovú alebo inú podmienku prijatia na štúdium?

Pokiaľ nemáš znalosť angličtiny na požadovanej úrovni alebo iné odborné spôsobilosti na prijatie, môžeš absolvovať rôzne doplňujúce kurzy, napr. prípravný ročník alebo semester (University Foundation Course). Školy často ponúkajú zahraničným študentom kurzy švédštiny vyučované počas semestra, kde sa študenti môžu učiť švédsky zadarmo, alebo intenzívny kurz švédštiny v lete, ešte pred samotným začiatkom štúdia.

Na tieto prípravné kurzy Ti bude udelené povolenie k pobytu, ale len za predpokladu, že prípravné vzdelávanie je podmienkou prijatia na štúdium alebo je priamou súčasťou Tebou vybraného študijného odboru a netrvá dlhšie než 1 rok.

Môžem prestúpiť z domácej univerzity na vysokú školu vo Švédsku a plynule pokračovať v štúdiu?

Študenti vysokých škôl majú možnosť požiadať o uznanie predmetov absolvovaných na vysokej škole v SR a v prípade kladného posúdenia nastúpiť do vyššieho ročníka bakalárskeho štúdia. Uznávanie absolvovaných predmetov je však individuálne  a záleží na konkrétnej univerzite, koľko predmetov a či vôbec štúdium uzná.

Je vysokoškolský titul získaný v SR akceptovaný univerzitami vo Švédsku?

Nie všetky vysokoškolské tituly sú akceptované. Pri ich posudzovaní sa berie do úvahy ich dĺžka a obsah štúdia a často aj výskumná činnosť, ktorá je vo Švédsku neoddeliteľnou súčasťou štúdia na vysokej škole. Ku prihláške na doktorandské štúdium sa často prikladá hodnotenie z domácej univerzity, motivačný list alebo esej, kde má študent vysvetliť dôvody, prečo sa hlási na doktorandské štúdium.

Je možné vo Švédsku získať titul PhD, ak mám ukončenú vysokú školu na Slovensku?

Aj doktorandské štúdium je možné vo Švédsku absolvovať v anglickom jazyku. Pokiaľ máš záujem stať sa doktorandom vo Švédsku, najskôr sa budeš musieť preukázať vysokoškolským diplomom. Študent, ktorý už s doktorandské štúdiom začal vo svojej krajine, môže v štúdiu pokračovať na niektorej zo švédskych vysokých škôl. Podmienky prijatia na doktorandské štúdium sú individuálne, pretože si ich určuje predovšetkým konkrétna univerzita.

Nevieš, aký odbor môžeš študovať?

Naša partnerská univerzita Jönköping University ponúka ako bakalárske tak aj magisterské odbory úplne zadarmo. Môžeš si ich prehliadnuť na profile školy

Čo ak stále váham?

Pokiaľ ešte stále váhaš, či študovať vo Švédsku, môžeš si štúdium “vyskúšať” formou letných škôl, tzv. summer school. V letných školách sa vyučuje v angličtine a zahraniční študenti tu majú možnosť pracovať v tíme so študentami z celého sveta, zlepšiť si svoje schopnosti a znalosti vo svojom odbore aj mimo neho a tiež spoznať nových priateľov aj prostredie.

Spracovávame súbory cookies. Pomáhajú nám k správnemu fungovaniu webovej aplikácie, na poskytovanie funkcií sociálnych sietí, personalizáciu obsahu a inzercie a k analýzam jeho návštevnosti. používaním webu súhlasíte s ich použitím.