Podmienky prijatia na VŠ vo Švédsku

Čo budeš potrebovať k vybaveniu zápisu na bakalársky program vo Švédsku?

Podanie prihlášky nie je vôbec komplikovaná záležitosť. Potrebuješ akurát vyplniť on-line formulár a odoslať niekoľko dokumentov. Nečakajú Ťa žiadne testy alebo prijímacie skúšky. Budeš potrebovať niekoľko dokumentov priložených k prihláške a absolvovať prípadný Skype pohovor.

1

Maturitné vysvedčenie

2

Výpis známok

3

Preukaz totožnosti

4
 

Motivačný list

 
5

Referencie

6

Anglický certifikát

7

Skype pohovor


Maturitné vysvedčenie

Potrebuješ dodať originál a oficiálny anglický preklad. Posiela sa dodatočne po termíne do konca júna.

Výpis známok

Vystaví Ti ho tvoja stredná škola. Zahŕňa všetky absolvované predmety a známky z celého stredoškolského štúdia. Potrebuješ originál a oficiálny anglický preklad.

Preukaz totožnosti

Kópia platného pasu alebo občianskeho preukazu.

Motivačný list

Je potrebné vysvetliť, prečo chceš ísť študovať do Švédska a práve na tú konkrétnu školu. Aké sú Tvoje motívy pre štúdium daného odboru, čo by si chcel v budúcnosti robiť a čo chceš dosiahnuť. Dĺžka by nemala presahovať formát stránky A4. To znamená písať stručne, ale vecne. S motivačným listom Ti tiež radi pomôžeme.

Referencie

Od učiteľov či zamestnávateľa. Mali by popísať, aká si osobnosť, ako Ťa poznajú a vypichnúť Tvoje silné stránky. Pokiaľ Ti referencie píše zamestnávateľ, tak by mal zhrnúť tiež to, čo si mal v zamestnaní na starosti, aká bola náplň Tvojej práce a či boli s Tebou spokojní.

Anglický certifikát

FCE Ti na vysokej škole v zahraničí stačiť nebude. Väčšina škôl požaduje CAE, IELTS alebo TOEFL. Presný počet bodov, ktorý musíš dosiahnuť, nájdeš na webových stránkach jednotlivých škôl.

Skype pohovor

Po odoslaní prihlášky Ťa môže škola pozvať na Skype pohovor, kde si overí úroveň angličtiny a Tvoju motiváciu. Nemusíš sa obávať žiadneho odborného skúšania, ide skôr o neformálny priateľský rozhovor.


Čo budeš potrebovať k vybaveniu zápisu na magisterský program vo Švédsku?

Ak si bakalára absolvoval už tu na Slovensku a premýšľaš nad magisterským programom vo Švédsku, ver, že ani to nie je problém. Opäť budeš potrebovať len niekoľko dokumentov priložených k prihláške a absolvovať prípadný Skype pohovor.

1

Bakalársky diplom

2

Potvrdenie o štátnej skúške

3

Transkript z bakalárskeho štúdia

4

Preukaz totožnosti

 
5

Motivačný list

6

Referencie

7

Anglický certifikát

8

Skype pohovor

Bakalársky diplom

Potrebuješ dodať originál a oficiálny anglický preklad. Posiela sa dodatočne po termíne do konca júna.

Potvrdenie o štátnej skúške

Škola by Ti mala potvrdiť, že skúšku budeš robiť pred začiatkom štúdia vo Švédsku.

Transkript z bakalárskeho štúdia

Je potrebný originál a oficiálny anglický preklad.

Preukaz totožnosti

Kópia platného pasu alebo občianskeho preukazu.

Motivačný list

Je potrebné vysvetliť, prečo chceš ísť študovať do Švédska a práve na tú konkrétnu školu. Aké sú Tvoje motívy pre štúdium daného odboru, čo by si chcel v budúcnosti robiť a čo chceš dosiahnuť. Dĺžka by nemala presahovať formát stránky A4. To znamená písať stručne, ale vecne. S motivačným listom Ti tiež radi pomôžeme.

Referencie

Od učiteľov či zamestnávateľa. Mali by popísať, aká si osobnosť, ako Ťa poznajú a vypichnúť Tvoje silné stránky. Pokiaľ Ti referencie píše zamestnávateľ, tak by mal zhrnúť tiež to, čo si mal v zamestnaní na starosti, aká bola náplň Tvojej práce a či boli s Tebou spokojní.

Anglický certifikát

FCE Ti na vysokej škole v zahraničí stačiť nebude. Väčšina škôl požaduje CAE, IELTS alebo TOEFL. Presný počet bodov, ktorý musíš dosiahnuť, nájdeš na webových stránkach jednotlivých škôl.

Skype pohovor

Po odoslaní prihlášky Ťa môže škola pozvať na Skype pohovor, kde si overí úroveň angličtiny a Tvoju motiváciu. Nemusíš sa obávať žiadneho odborného skúšania, ide skôr o neformálny priateľský rozhovor.

Spracovávame súbory cookies. Pomáhajú nám k správnemu fungovaniu webovej aplikácie, na poskytovanie funkcií sociálnych sietí, personalizáciu obsahu a inzercie a k analýzam jeho návštevnosti. používaním webu súhlasíte s ich použitím.